Volg het museum via:
      • 134.417 bezoekers
 • 14.513 leerlingen
 • Samenwerking Het Havenmuseum
 • Restauratie Panorama Burgerhout
 • Actief wetenschapsbeleid
 • Nieuw thuis voor museumschip ‘Buffel’
 • Succesvolle expo ‘Sex & The Sea’
 • Nieuwe Business Club partners
 • Succesvolle Spetterclub

 •  
   

  Na meer dan dertig jaar voer museumschip ‘Buffel’ in september de Leuvehaven uit op weg naar zijn nieuwe thuishaven Hellevoetsluis. Het Maritiem Museum nam met pijn in het hart, maar met vol vertrouwen in de toekomst afscheid. Het museumschip is nu te zien in het Droogdok Jan Blanken.

  ‘Een breed publiek bewust maken van de invloed van de maritieme wereld op het leven van alledag, van iedereen’. Met deze vertrouwde missie heeft het museum zich ook in 2013 ingezet om zich te profileren als een maatschappelijk georiënteerd museum dat actieve families uit de regio Rotterdam kennis laat maken met de maritieme wereld. Grote familietentoonstellingen, lezingen en evenementen voor bezoekers van alle leeftijden stonden op het programma. In het najaar openden we de spraakmakende expo ‘Sex & The Sea’. Misschien wel de spannendste expositie die het museum ooit maakte. Tegelijkertijd nam het museum afscheid van een van haar belangrijkste iconen, museumschip ‘Buffel’ dat in oktober vertrok naar Hellevoetsluis als gevolg van bezuinigingen en een inhoudelijke heroriëntatie. Het museum heeft zich afgelopen jaar ingezet om partners te vinden binnen de maritieme industrie en bij de ontwikkeling van twee grote toekomstige projecten: een offshore presentatie en de Sino-Dutch Maritime Room in Shanghai. Achter de schermen stond het museum in het teken van de aanstaande samenwerking met Het Havenmuseum. De bouwstenen, ambities, partners en de synergie tussen beide musea kregen dit jaar vorm. We zijn er trots op het ‘nieuwe’ museum onder onze vertrouwde naam in september 2014 aan ons publiek te kunnen presenteren.
   
   
 • Panorama Burgerhout
 • Zeekastelen
 • Met vlag en wimpel
 • Sex & the Sea
 • Met Dank Aan
 • Professor Plons
 • Recht zo die gaat!
 • Geen zee te hoog
 • MainPort Live
 • Maritiem Backstage

 • Bekijk de trailer van het filmproject voor de tentoonstelling ’Sex & The Sea’

  Het museum presenteerde in 2013 een gevarieerd programma gericht op drie generaties museumbezoekers; kinderen van 4 tot 12 jaar, hun ouders én grootouders. Naast de langlopende tentoonstellingen werden vijf nieuwe expo’s geopend. In de familietentoonstelling ‘Zeekastelen’ wanen bezoekers zich voor even op een cruiseschip. De expositie ‘Met vlag en wimpel’ toonde voor het eerst de zeldzame eeuwenoude collectie maritieme feestvlaggen en –wimpels. Met de expo ‘Sex & The Sea’ (16+) door filmregisseur Peter Greenaway en multimedia regisseur Saskia Boddeke begeeft het museum zich op nieuw terrein. De spannende expo trekt nog steeds veel nieuw publiek en genereerde landelijke publiciteit. De tentoonstelling ‘Met dank aan’ toont de parels uit de collectie die zijn geschonken of aangekocht met financiële steun van Vrienden, particulieren, bedrijven en fondsen. Ook was hierin ruime aandacht voor de collectie van de vereniging Vrienden die anno 2013 is overgedragen aan Gemeente Rotterdam.
   
   
 • 14.513 leerlingen bezochten het museum
 • 65% vanuit het basisonderwijs
 • Onderwijsprogramma’s met gemiddeld een 8 beoordeeld door leerkrachten!
 • 41% van de leerkrachten zegt zeker terug te komen
 • Cultuurcoach bij Scheepvaart en Transportcollege
 • Deelname erfgoedcoalitie
 • Best bezochte museum met Jeugdvakantiepaspoort
 • Project ‘Terug in de tijdreis’ ism PABO
 • De wijk in met de Museumstraat (ACB project)
 • 2 digitale wandelingen via MuseumApp
 • 2 nieuwe programma’s ism Het Havenmuseum

 • Bekijk de animatiefilm over het ontstaan van het museum, de collectie, verzamelen, het depot en restauratie.
  Educatie loopt als een rode draad door de programmering van tentoonstellingen en evenementen. In 2013 bood het museum niet alleen scholen een breed scala van educatieve programma’s, museumlessen en schoolreisarrangementen, maar ook voor speciale doelgroepen werden uiteenlopende programma’s ontwikkeld. Meer schoolprogramma’s werden in begeleide vorm aangeboden en met succes, het aantal bezoeken vanuit het onderwijs stijgt. De in 2012 vernieuwde kinder-doe-expo Professor Plons die door veel kinderen in schoolverband wordt bezocht is hier tevens debet aan. Met de PABO werd het project ‘Terug in de tijdreis’ georganiseerd waardoor ruim 1.000 kinderen uit de midden- en bovenbouw van verschillende Rotterdamse scholen op ludieke wijze kennis maakten met de maritieme geschiedenis van Nederland. Ook nam het museum deel aan de Museumstraat en presenteerden we onze collectie bij mensen thuis om op een ludieke manier nieuwe doelgroepen te ontmoeten.
   
   
 • 6 jan – Laatste rondleidingen op de ‘Buffel’
 • 3 mrt - Workshop Schepen bouwen
 • 7 apr - Museumweekend
 • 3 juli - Spetterclub piratenfeest
 • 7 sept - Wereldhavendagen
 • 15 sept - 24 uur cultuur
 • 24 sept - Debatavond
 • 12 okt – Amateurconcours ’Maasvlakte 2’
 • 16 nov - Professor Plons helpt Sinterklaas
 • 12 dec - Lezing ’Met dank aan’

 • Bekijk het filmpje van de Museumnacht die werd beloond met de juryprijs Nieuwe Maan
  Aansluitend op de tentoonstellingen presenteerde het museum in 2013 een gevarieerd en doelgroepgericht aanbod van evenementen voor zowel jonge als volwassen bezoekers. Uitgangspunt was steeds een kennismaking met de maritieme wereld en de invloed ervan op het leven van alledag. De Museumnacht, het Museumweekend, het grote Spetterclub piratenfeest in de zomervakantie, openingen en lezingen trokken een groot en breed publiek.
   
   
 • Aanwinst schenking van 3 collecties
 • Bruikleen Vereniging Vrienden omgezet in een schenking
 • Objecten in bruikleen gegeven aan musea in binnen- en buitenland
 • Ruim 3.200 collectieregistraties voltooid
 • Actief wetenschapsbeleid
 • 3 okt - Trade & Ideas Congres 4
 • Jaarboek in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum

 • Op grote rollen stonden ze jarenlang in het museumdepot: drie schilderijen van immens formaat van de Duitse schilder Adolf Bock uit 1928. Bekijk de reportage over de grootscheepse restauratie.
  De basis van de collectie werd in 1852 gelegd door Prins Hendrik (1820-1879) en telt nu meer dan een half miljoen objecten. Het is een belangrijke taak van het museum om de collectie toegankelijk te maken voor een breed publiek. In 2013 is vanwege bezuinigingen geen actief acquisitiebeleid gevoerd en werd er gefocust op de kwaliteit van de registratie, restauratie, onderzoek en kennisverspreiding. Door middel van vele publicaties, lezingen, universitaire collegereeksen, congresbijdragen in binnen- en buitenland presenteerde de wetenschappelijke staf de door hen verworven kennis.
   
   
  Het Maritiem Museum financiert sinds 2010 samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam / Erasmus Center for Early Modern Studies en het Corpus Christi College / Oxford University de ‘fellow in Anglo Dutch History’ te Oxford. Aan deze samenwerking kwam in de tweede helft van 2013 een einde door de benoeming van fellow dr. Geert Janssen tot Hoogleraar vaderlandse geschiedenis te Amsterdam. Als bekroning van de samenwerking organiseerde het museum samen met dr. Geert Janssen het Trade & Ideas congres 4. De fondsenwerving voor de aanstelling van een wetenschapsconservator / bijzonder hoogleraar is in 2013 succesvol afgerond. De benoeming zal bij het komende academisch jaar rond zijn. Conservator Wouter Heijveld doet een promotieonderzoek naar de Nederlandse Offshore geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  De internationaal vermaarde collectie en de kennis van de maritieme industrie is de basis van het cultureel ondernemerschap van het museum. Het museum profileert zich als de verteller van maritieme verhalen aan een niet maritiem publiek en vervult daarmee een functie in de politiek-bestuurlijke sfeer en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Speerpunten van het ondernemerschap zijn het vinden van partners binnen de maritieme industrie en internationale samenwerking. In 2013 heeft het museum zijn zakelijke netwerk verder uitgebouwd met nieuwe business club partners, de ontwikkeling van netwerkbijeenkomsten in museale setting, (bedrijfs)historisch onderzoek en tentoonstellingen op het snijvlak van cultuurhistorie en commercie. Met het China Maritime Museum te Shanghai wordt gewerkt aan de voorbereiding van de Sino-Dutch Maritime Room in samenwerking met het Nederlands Chinese maritieme bedrijfsleven. Ook is het museum, met draagvlak in het bedrijfsleven en de fondsenwereld, een onderzoek naar de geschiedenis van de offshore sector gestart met als doel een expositie over deze sector in het museum.
   
   
 • 134.417 bezoekers
 • Zeer breed bezoekersprofiel
 • 43% kinderen tot 16 jaar
 • 12% Rotterdampashouders
 • 469 Vrienden en bedrijfsvrienden
 • 3.600 Spetterclubleden (1.200 nieuwe leden in 1 jaar!)
 • 73% waardeert het museum zeer tot bijzonder
 • 80% zegt waarschijnlijk tot zeker terug te komen
 • 214.135 online bezoekers website
 • 12.351 abonnees e-nieuwsbrief
 • 3.792 followers op Twitter
 • Facebook-bereik: 1.495.489 contactmomenten
 • Facebook-likes: van 495 in 2012, naar 2002 in 2013


 • Alle marketingcommunicatieactiviteiten van het museum zijn gericht op het maximaliseren van merkkracht en consumenteninteresse met als doel museumbezoek te stimuleren. In 2013 zijn uiteenlopende multimedia marketingcommunicatiecampagnes opgezet ter promotie van de tentoonstellingen, evenementen, educatieve programma’s en de schoolvakanties. Mediacampagnes met direct (e)mail, advertenties, buitenreclame, TV , radio en promoties zijn opgezet. De nadruk lag op het verwerven van free publicity, online en social media. Het loyaliteitsprogramma voor kinderen, de Spetterclub, is met succes verder uitgebouwd. Met diverse Rotterdamse culturele en recreatieve partners is nauw samengewerkt.

   
   
  Het Maritiem Museum en de Vrienden hebben in 2013 besloten om de verenigingsstructuur te verlaten. Medio 2014 zal, met ingang van de samenwerking met Het Havenmuseum, een nieuw en moderner Vriendenprogramma aan publiek gelanceerd worden.

  Op maritiemmuseum.nl vindt u meer informatie over de organisatie, het bestuur en raad van toezicht.

  Wilt u het exploitatieoverzicht van 2013 zien? Neem dan contact met ons op.

  Meld u aan
  voor de digitale Nieuwsbreeze en blijf op de hoogte van nieuwe expo’s, evenementen en winacties van het museum.